Διαθλαστικές Ανωμαλίες - Laser

Τί είναι η μυωπία

Η μυωπία αποτελεί διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού. Οφείλεται είτε σε αυξημένο μήκος του ματιού, είτε σε αυξημένη διαθλαστική ικανότητα του ματιού. Το αποτέλεσμα είναι η εικόνα να σχηματίζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή αντί πάνω σε αυτόν και η μακρινή όραση να είναι θολή.
Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, οπότε είναι πιο σύνηθες να εμφανίζεται η μυωπία σε παιδιά που είναι οι γονείς τους μύωπες. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι τα ποσοστά της μυωπίας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας συνήθως, παραπονιούνται για θολή όραση. Οι γονείς συχνά παρατηρούν ότι το παιδί μισοκλείνει τα μάτια όταν προσπαθεί να εστιάσει σε κάτι. Σπανιότερα, παραπονιούνται για κεφαλαλγία λόγω της οπτικής κόπωσης.
Σε υψηλή μυωπία (>-6.00dpts), ενδέχεται να υπάρχουν αλλοιώσεις στον αμφιβληστροειδή και είναι αυτές οι αλλοιώσεις που προδιαθέτουν τους μύωπες σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Κατ’ επέκταση, συστήνεται τακτικός έλεγχος με βυθοσκόπηση, περίπου ανά έτος και άμεσα επί συμπτωμάτων.
Οι μύωπες επίσης, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά καταρράκτη και γλαυκώματος.
Η διόρθωση της μυωπίας γίνεται με γυαλιά, με φακούς επαφής και με διαθλαστικό laser (LASIK, PRK).
Η διόρθωση δεν αλλάζει το σχήμα του ματιού αλλά αντιμετωπίζει τη θολή όραση. Εάν δηλαδή, υψηλός μύωπας υποβληθεί σε laser, θα συνεχίσει να έχει υψηλότερο ρίσκο για τις παθήσεις που συνοδεύουν την υψηλή μυωπία από τον γενικό πληθυσμό.

Τί είναι ο αστιγματισμός

Ο αστιγματισμός αποτελεί διαθλαστική ανωμαλία που σχετίζεται με ανώμαλη καμπυλότητα του κερατοειδούς (βλ. διάγραμμα οφθαλμού). Η εικόνα εστιάζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή αλλά σε ευρύτερη περιοχή απ’ ότι θα έπρεπε, με αποτέλεσμα θολή όραση μακριά. Ο οφθαλμός προσπαθεί - σε σχετικά ήπιες περιπτώσεις - να αντιρροπήσει την πάθηση με σύσπαση των οφθαλμικών μυών που όμως, οδηγεί σε κεφαλαλγία.
Υψηλός αστιγματισμός που αυξάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ίσως να αποτελεί ένδειξη κερατοκώνου, πάθησης που χρειάζεται παρακολούθηση και αντιμετώπιση.
Η διόρθωση του αστιγματισμού γίνεται με γυαλιά, με τορικούς φακούς επαφής και με διαθλαστικό laser (LASIK, PRK).

Τί είναι η υπερμετρωπία

Η υπερμετρωπία αποτελεί διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού. Οφείλεται συνηθέστερα, σε μειωμένο μήκος του ματιού, αλλά και σε μειωμένη διαθλαστική ικανότητα του ματιού. Το αποτέλεσμα είναι η εικόνα να σχηματίζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή αντί πάνω σε αυτόν και η κοντινή όραση αλλά και η μακρινή να είναι θολές. Άτομα με υπερμετρωπία εκδηλώνουν πρεσβυωπία σε μικρότερη ηλικία. Συμπτώματα της υπερμετρωπίας πέραν της θολής όρασης είναι η κοπιωπία, δηλαδή το αίσθημα πίεσης και κεφαλαλγίας μετά από κοντινή κυρίως, εργασία.
Στα παιδιά, η ύπαρξη υπερμετρωπίας μπορεί να συνοδεύεται από στραβισμό που ονομάζεται συγκλίνων. Πρέπει να γίνεται εξέταση με κυκλοπληγία και να δίνεται πλήρης διόρθωση της υπερμετρωπίας προς αποφυγή αμβλυωπίας.
Η διόρθωση της υπερμετρωπίας γίνεται με γυαλιά, με φακούς επαφής και με διαθλαστικό laser (LASIK, PRK).

Πώς γίνεται το laser στη μυωπία και στον αστιγματισμό

Το laser για τη διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας ή και του αστιγματισμού γίνεται με δύο τεχνικές, τη LASIK και την PRK. Το ποιά τεχνική θα εφαρμοσθεί έχει να κάνει κυρίως, με τα ευρήματα κατά την προεγχειρητική εκτίμηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επέμβαση με laser, ανατρέξτε στην σελίδα θεραπειών Lasik-PRK-Femtosecond.