Πρεσβυωπία

Διόρθωση Πρεσβυωπίας

Γυαλιά και φακοί επαφής
Η διόρθωση της πρεσβυωπίας μπορεί να γίνει με γυαλιά κοντινής όρασης, πολυεστιακά ή και τριπλοεστιακά.
Το ποιά είναι η σωστή επιλογή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ποιές είναι οι καθημερινές ανάγκες του κάθε ατόμου. Αυτό μπορεί να συζητηθεί με την γιατρό σας και να σας βοηθήσει να πάρετε την καλύτερη απόφαση.
Οι πολυεστιακοί φακοί επαφής μπορούν επίσης, να δώσουν λύση στο πρόβλημα της πρεσβυωπίας. Ακόμα κι αν ποτέ δεν έχετε φορέσει φακούς επαφής, μπορείτε να ξεκινήσετε με στόχο την διόρθωση της ενδιάμεσης και της κοντινής όρασης.

Τοποθέτηση ειδικού ενδοφακού
Οι τριπλοεστιακοί ενδοφακοί είναι οι πιο εξελιγμένοι ενδοφακοί που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά την επέμβαση αφαίρεσης του φακού, είτε υπάρχει καταρράκτης είτε ο φακός είναι διαυγής PAVLAclear lens extraction)PAVLA . Οι τριπλοεστιακοί ενδοφακοί παρέχουν καθαρή όραση για κοντά, στις ενδιάμεσες αποστάσεις καθώς και στη μακρινή απόσταση. Είναι σχεδιασμένοι ώστε να προσφέρουν υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας από τα γυαλιά.
Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι η εξαιρετική όραση που παρέχουν στις ενδιάμεσες αποστάσεις όπως είναι η εργασία στον υπολογιστή, οι περισσότερες εργασίες του σπιτιού όπως το μαγείρεμα, καθάρισμα, σιδέρωμα, καθώς και κατά τα ψώνια, στην τηλεόραση, στην οδήγηση ή στις κηπουρικές εργασίες.
Οι τριπλοεστιακοί ενδοφακοί απευθύνονται σε όσους θέλουν να μην εξαρτώνται από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής τους.
Το αν είστε ο κατάλληλος υποψήφιος για την ένθεση τριπλοεστιακών ενδοφακών κατά την επέμβασή σας, θα αποφασιστεί μετά από λεπτομερή εξέταση και εκτενή συζήτηση για τις καθημερινές ανάγκες σας σε σχέση με την όραση.
Παθήσεις του οφθαλμού ενδέχεται να αποτελούν αντένδειξη χρήσης τους.

MonoVision
O πιο απλός και γνωστός τρόπος διόρθωσης της πρεσβυωπίας είναι η δημιουργία monovision κατά την αφαίρεση του φακού στην επέμβαση του καταρράκτη ή και αφαιρώντας έναν διαυγή φακό PAVLAclear lens extractionPAVLA. To monovision είναι η ρύθμιση της δύναμης των ενδοφθάλμιων φακών ώστε ο ένας οφθαλμός να μπορεί να βλέπει χωρίς γυαλιά μακριά και ο άλλος να μπορεί να εστιάζει κοντά. Αυτή η λύση συνεπάγεται μια μικρή μείωση της στερεοσκοπικής όρασης λόγω του ότι οι δύο οφθαλμοί δεν μπορούν πλέον να συνεργαστούν στην εστίαση. Η διόφθαλμη όραση είναι κυρίως, υπεύθυνη για την στερεοσκοπική αντίληψη. Ωστόσο, ο εγκέφαλος έχει και άλλους μηχανισμούς για να υπολογίζει το βάθος και τις αποστάσεις, οι οποίοι ενεργοποιούνται και βοηθούν σε κάποιο βαθμό μετά το χειρουργείο και την εφαρμογή Monovision. Αυτή η μέθοδος, προϋποθέτει την χρήση δοκιμαστικών φακών επαφής για περίπου 1 εβδομάδα προ χειρουργείου, με τους οποίους θα κάνουμε προσομοίωση του χειρουργικού αποτελέσματος ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν ενοχλεί η επακόλουθη μικρή μείωση της στερεοσκοπικής όρασης.