Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

50º Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ρόδος, Μάιος 2017

• Συντονίστρια σε Κλινικό φροντιστήριο με θέμα: “Το laser στη θεραπεία των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς: Αντιθέσεις, ενδείξεις και τεχνική διαδικασία”

• Εισηγήτρια σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα: “Μυωπικές ωχροπάθειες. Διάγνωση και θεραπεία”

• Εισηγήτρια σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα: “Θέσεις και αντιθέσεις στη σύγχρονη προσέγγιση της παραγωγικής Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας”


12° Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, Ιανουάριος 2017

• Συντονίστρια σε Κλινικό φροντιστήριο με θέμα: “Φλουοραγγειογραφία versus OCT angiography: Ποιές οι δυνατότητες και οι περιορισμοί με κλινικά παραδείγματα”

• Εισηγήτρια σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: “Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια”


 

49º Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2016

• Εισηγήτρια σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: “Τί κάνουμε όταν αντιμετωπίζουμε σημαντικά ασύμμετρη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;”


 

11° Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, Ιανουάριος 2016

• Εισηγήτρια σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “Όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις”

• Poster “ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ”


 

48° Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Ολυμπία, Μάιος 2015

• Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: “Μη ηλικιακής αιτιολογίας χοριοειδικές νεοαγγειώσεις”

• Συμμετοχή σε Εκπαιδευτική Συνεδρία με θέμα: “Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: από τη θεωρία στην πράξη”

• Προεδρείο σε διαλέξεις


 

10° Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, Ιανουάριος 2015

• Εισηγήτρια σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “Φλεβικές αποφράξεις”

• Εισηγήτρια σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “Εκφυλιστική ωχροπάθεια: Από τη θεωρία στην πράξη”


 

Επιστημονικό διήμερο, Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, Ερέτρια, Σεπτέμβριος 2014

• Συμμετοχή σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “Αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες και παθήσεις βυθού”


 

9° Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, Ιανουάριος 2014

• Συμμετοχή σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: από τη θεωρία στην πράξη”

• Συμμετοχή σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “Τί πρέπει να γνωρίζει ένας οφθαλμίατρος για την ΗΕΩ και τα συμπληρώματα διατροφής”

• Συμμετοχή σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “Anti-VEGF θεραπεία για την αντιμετώπιση των εξιδρωματικών ωχροπαθειών: Update”


 

8° Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, Ιανουάριος 2013

• Συμμετοχή σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “Η χρησιμότητα του OCT και άλλων απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με παθήσεις της ωχράς”

• Συμμετοχή σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς: από τη θεωρία στην πράξη”


 

11th Euretina, London, May 2011

• Poster “The Use Of Ranibizumab In Age Related Macular Degeneration Patients With Low Visual Acuity (extended results)”


 

44° Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2011

• Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα “Διαβητικό οίδημα ωχράς. Θεραπευτική αντιμετώπιση. Νέες προοπτικές.”


 

6° Πανελλήνιο συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς,  Αθήνα, Ιανουάριος 2011

• Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα “Παθήσεις ωχράς. Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών. Interactive.”


 

24° Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Αθήνα, Φεβρουάριος 2010

• Συμμετοχή σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “Αντιμετώπιση της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας σε ασθενείς με καταρράκτη”